CerSJ Awards - Recent recipients

73th (2018)
Name Affiliation
CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Hidehiko KOBAYASHI Saitama University
Yuichi KOBAYASHI Aichi Institute of Technology
Tsuneharu Nitta Panasonic Corporation
Mitsutaka HATTORI LIXIL Group Corporation
CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Naoya SHIBATA The University of Tokyo
Akitoshi HAYASHI Osaka Prefecture University
Takashi TANIGUCHI National Institute for Materials Science
Kunio ISHIKAWA Kyushu University
Yuji NOGUCHI The University of Tokyo
CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Yuuki KITANAKA The University of Tokyo
Akifumi MATSUDA Tokyo Institute of Technology
Masahiro SHIMIZU Kyoto University
Taishi YOKOI Japan Fine Ceramics Center
Shintaro UENO University of Yamanashi
Kunimitsu KATAOKA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology

Hideyuki EMOTO

Keita KOBAYASHI

Tomohiro NOMIYAMA

Ryouji INABA

Denka Company Limited
Chihiro SAKAI Nippon Sheet Glass Co., Ltd.

Mitsuhito SUWA

Toshiyasu HIBINO

Yoshinori MATOBA

Keiichi UCHIDA

Toray Industries, Inc.

Tohru NAGAI

Wataru ITO

Hitoshi DOHNOMAE

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

Yoshiko HIGASHI

Eiichi KOGA

Automotive & Industrial Systems Companiy, Panasonic Co., Ltd.,

Panasonic Co., Ltd.,

Yumi FUKUDA

Iwao MITSUISHI

Keiko ALBESSARD 

Naotoshi MATSUDA

Toshiba Corporation

 

 

Toshiba Materials Co., Ltd.

CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology

Haruko HORIGUCHI

Nippon Sheet Glass Company, Limited

Hideo YAMAUCHI

Nippon Electric Glass Co., Ltd.,

72th (2017)
Name Affiliation
CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Akira OKADA Nagaoka University of Technology(previous affiliation)
Hiroaki SAKAI NGK INSULATORS,LTD.(previous affiliation)
Toru SHIMAMORI NGK SPARK PLUG CO.,LTD.
Chiaki NAKAYAMA TOTO LTD.(previous affiliation)
CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Akihiko KUDO Tokyo University of Science
Kengo SHIMANOE Kyushu University
Woosuck SHIN National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Tetsuo Tsuchiya National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Atsushi NAKAHIRA Osaka Prefecture University
Hideki HYUGA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Koji FUJITA Kyoto University
CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Masaki KAKIAGE Shinshu University
Atsushi SAKUDA Osaka Prefecture University
Kenji SHINOZAKI National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Takao SHIMIZU Tokyo Institute of Technology
Kotaro FUJII Tokyo Institute of Technology
Sayaka YANAGIDA University of Yamanashi
CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology

Takashi Aoki

Shuji Ueda

Tomoo Nakamura

NGK Insulators, Ltd.

Nobuaki KAMOCHI

Saga Ceramics Research Laboratory

Takeshi KUMAZAWA

Ayumi MATSUOKA

Yu-ichi YOSHIZAWA

Mino Ceramic Co., LTD.

 

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Takuya SUZUKI

Hisao OHNISHI

Atsushi NONAKA

Naoyoshi MURATA

Fuji Electric Co., Ltd.

Osaka Gas Co., Ltd.

 

Fuji Electric Co., Ltd.

Iwao NODA

Kazumasa NISHIMURA

Mikio IWAMOTO

KYOCERA Corporation

Katsumi Fujimoto

Kosuke Shiratsuyu

Hironari Yamamoto

Akihiro Mitani

Murata Manufacturing Co., Ltd.

CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Doi Toshihiro Mitsubishi Materials Corporation
Hideto YAMADA NGK SPARK PLUG CO., LTD.
Makoto YOSHIOKA Murata Manufacturing Co., Ltd.
CerSJ Awards for career achievements in ceramic science and technology
None
71th (2016)
Name Affiliation
CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Hirotaka OGAWA Meijo University
Seiji KATO YAMAKA CLAY MATERIAL CORPORATION
Hisayoshi TORATANI HOYA CORPORATION (previous affiliation)
Takayoshi MIZUTANI NGK INSULATORS,LTD. (previous affiliation)
CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Masakazu KAWASHITA Tohoku University
Shinji KOHARA National Institute for Materials Science
Junichi TATAMI Yokohama National University
Yoshinobu FUJISHIRO National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Katsuyuki MASTUNAGA Nagoya University
Minoru MIZUHATA Kobe University
Naoki WAKIYA Shizuoka University
CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Motoyuki IIJIMA Yokohama National University
Takayoshi KATASE Tokyo Institute of Technology
Yumiko KATAYAMA University of Tokyo
Hirokazu KATSUI Tohoku University
Takashi TERANISHI Okayama University
Yasuaki TOKUDOME Osaka Prefecture University
Akira MIURA Hokkaido University
CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology

Dai KUSANO

Gen TANABE

Keisuke TANABE

Japan Fine Ceramics Co., Ltd.

Yasumasa NAKAO

Shuichi AKADA

Takamitsu YAMATO

Jiro MIYAMOTO

ASAHI GLASS Co., Ltd.

Yoshinori HASEGAWA

Nippon Electric Glass Co., Ltd.

Taiichiro MORI

Kazuto TABARA

Kenji YAMAMOTO

Katsuichi MIYAGUCHI

Denka Co., Ltd.

Denka Chemicals G.m.b.H

Denka Co., Ltd.

 

CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Keiichi HATANO TAIYO YUDEN CO., LTD.
Yuji HOTTA Kuraray Co., Ltd.
CerSJ Awards for career achievements in ceramic science and technology
Makoto TERASAKI Saga Ceramics Research Laboratory
70th (2015)
Name Affiliation
CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Shinichi INUI ASAHI GLASS Co., Ltd.(previous affiliation)
Kenji OGAWA

TAIHEIYO CEMENT CORPORATION

Etsuo SAKAI

Tokyo Institute of Technology

Michihiro MURATA Murata Manufacturing Co., Ltd.(previous affiliation)
CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Kei INUMARU Hiroshima University
Satoshi KITAOKA Japan Fine Ceramics Center
Tohru SEKINO Osaka University
Isao TANAKA Kyoto University
Hiroshi MASUMOTO Tohoku University
Tetsuji YANO Tokyo Institute of Technology
CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Go KAWAMURA Toyohashi University of Technology
Tetsuo KISHI Tokyo Institute of Technology
Makoto KOBAYASHI Tohoku University
Yoshihiro TSUJIMOTO National Institute for Materials Science
Koichiro HAYASHI Nagoya University
Saburo HOSOKAWA Kyoto University
Ken-ichi MIMURA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
WAN Chunlei Tsinghua University
CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Toshitaka Tanabe

Naoki Takahashi

Takeshi NOBUKAWA

Akiya CHIBA

Toyota Central R&D Labs., Inc.


Toyota Motor Corporation

CATALER CORPORATION

Shouichi NAKAGAWA

Shigehisa Takashi

 KYOCERA Corporation

Koichi BANNO

Shoichiro SUZUKI

Toshikazu TAKEDA

Harunobu SANO

Murata Manufacturing Co., Ltd.

CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Satoshi KURETAKE Murata Manufacturing Co., Ltd.
Makoto SHOJI DENKI KAGAKU KOGYO K.K.
Yosuke Takahashi NORITAKE CO.,LIMITED
Toshiaki FUJITA Mitsubishi Materials Corporation
Hashira YAMAMOTO Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.
CerSJ Awards for career achievements in ceramic science and technology
Hisao ABE Ceramic Research Center of Nagasaki
Masanari TAKAHASHI Osaka Municipal Technical Research Institute
69th (2014)
Name Affiliation
CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Toshikazu KONDO Nippon Sheet Glass Co.,Ltd. (previous affiliation)
Minoru TAKAHASHI 

Nagoya Institute of Technology (previous affiliation)

Aichi Public University Corporation

Takeshi NOMURA

TDK Corporation (previous affiliation)

Materials Laboratory of Creative Ceramics

Minoru FUKUHARA Okayama University of Science
CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Shu YIN Tohoku University
Soshu KIRIHARA Osaka University
Tohru SUZUKI National Institute for Materials Science
Yukio HINATSU Hokkaido University
Koichiro FUKUDA Nagoya Institute of Technology
Masayoshi FUJI Nagoya Institute of Technology
Shinobu FUJIHARA Keio University
CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Jumpei UEDA Kyoto University
Hiroaki UCHIYAMA Kansai University
Naoto KITAMURA Tokyo University of Science
Yoshiyuki KURODA Waseda University
Seisuke NAKASHIMA Yokohama National University
Takayuki NAKASHIMA Hokkaido University
Shintaro YASUI Tokyo Institute of Technology
CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology

Masakatsu KIYOHARA

Tomokazu ITO

Yasutaka NITTA

Hironori HATONO

TOTO Ltd.

TOTO Fine Ceramics Ltd.

TOTO Ltd.

 

Masato WAKAMURA

Katsuhiro ATSUMA

Shuuichi DOI

Yasuo NAGANUMA

Fujitsu Laboratories Ltd.

Fujitsu Limited

Fujitsu Laboratories Ltd.

 

CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Noriyuki INOUE Murata Manufacturing Co., Ltd.
CerSJ Awards for career achievements in ceramic science and technology
Takashi NAKAJIMA Industrial Research Center Of Shiga Prefecture
Shizuo NAKAMURA Industrial Research Institute of Ishikawa
Shuji YOSHIDA Saga Ceramics Research Laboratory

pagetop