78th(FY2023)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
HiroakiI KATSUKI Korea Institute of Ceramic Engineering & Technology
Hiroyuki SANGO Nihon University
Naoki SUGIMOTO The Asahi Glass Foundation
Yoshiyuki YOKOGAWA OSAKA METROPOLITAN UNIVERSITY
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Hiroshi KAGEYAMA Kyoto University
Takahiro TAKEI University of Yamanashi
Katsuya TESHIMA Shinshu University
Norifumi FUJIMURA Osaka Metropolitan University
Takuya HOSHINA Tokyo Institute of Technology
Teruyasu MIZOGUCHI The University of Tokyo
Yusuke YAMAUCHI Nagoya University
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Yusuke ASAKURA Nagoya University
Kenta IYOKI The University of Tokyo
Yuka TAKAGI Tokyo University of Science
Naoki TARUTANI Hiroshima University
Yuki NAKASHIMA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Bin FENG The University of Tokyo
Kazuki MURAI Shinshu University
Eisuke YAMAMOTO Nagoya University
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Yukiko KIKUGAWA
Yoshihide MAENO
Yoshihiro SUZUKI
NORITAKE CO.,LIMITED
Masayuki TAKAI Daiichi Kigenso Kagakukogyo Co.,Ltd
Hiroshi TANAKA
Mitsuhiro KUMAGAI
Makoto YAMAGUCHI
Kenta SATOU
JAPAN FINE CERAMICS CO.,LTD.
Makiko NIINO*1
Kenji YAJIMA*1
Hiroaki HASEGAWA*2
Shogo TERATANI*2
*1NGK Insulators, Ltd.
*2JGC Holdings Corporation
Hironori HATONO*1
Saori UKIGAI*1
Yoshimi MEKI*2
Atsushi TERAMOTO*1
*1TOTO LTD.
*2NANJING TOTO CO.,LTD
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
 
Tomoe KUSAMA Toshiba Corporate
Takao SADA KYOCERA Corporation
Shigeki SAWAMURA AGC Inc.
Naoki YAMAZAKI IHI Corporation

77th(FY2022)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Yutaka OHYA Gifu University
Masayuki OKUNO Kanazawa University
Koichi TAKEUCHI CERAMIC RESEARCH CENTER OF NAGASAKI(previous affiliation)
Masafumi KOBUNE University of Hyogo
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Fumiyasu OBA JCS-JAPAN 131-8 Tokyo Institute of Technology
Kazuyoshi KANAMORI Kyoto University
Yuichi SHIMAKAWA JCS-JAPAN 131-10 Kyoto University
Pezzotti Giuseppe JCS-JAPAN 131-8 Kyoto Institute of Technology
Shigeo MORI Osaka Metropolitan Univesity
Koji MORITA National Institute for Materials Science
Tomoaki YAMADA Nagoya University
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Gaku OKUMA JCS-JAPAN 131-9 National Institute for Materials Science
Issei SUZUKI JCS-JAPAN 131-10 Tohoku University
Kazumasa SUZUKI JCS-JAPAN 131-9 Nagoya University
Yuichi TOMINAGA JCS-JAPAN 131-11 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Takuya HASEGAWA JCS-JAPAN 131-9 Tohoku University
Jun FUKUSHIMA Tohoku University
Teruaki FUCHIGAMI JCS-JAPAN 131-9 Nagoya Institute of Technology
Hiroki MATSUO JCS-JAPAN 131-8 Kumamoto University
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Yusuke KATSU
Jun MOTEKI
Takeshi MITSUOKA
NGK SPARK PLUG CO., LTD.
Takuji KAWASHIMA
Hironori MOTOMITSU
Akira SASAKI
Panasonic Industry Co., Ltd.
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Goro ASO SUMITA OPTICAL GLASS, INC.
Takehiro YONEZAWA Mitsubishi Materials Corporation

76th(FY2021)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Kiyohito OKAMURA Advanced Institute of Materials Science
Seishi GOTO Yamaguchi University
Toshikazu NISHIDE Nihon University
Yasuhiko HIRAYAMA HOYA CORPORATION(previous affiliation)
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Hiromichi OTA JCS-JAPAN 130-7 HOKKAIDO UNIVERSITY
Hidehiro YOSHIDA JCS-JAPAN 130-9 The University of Tokyo
Hiroki MORIWAKE JCS-JAPAN 131-9 Japan Fine Ceramics Center
Hiroshi IRIE JCS-JAPAN 130-8 UNIVERSITY OF YAMANASHI
Hajime NAGATA Tokyo University of Science
Takeo HYODO JCS-JAPAN 130-9 Nagasaki University
Hiroyuki MUTO Toyohashi University of Technology
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Takayuki NONOYAMA JCS-JAPAN 130-10 HOKKAIDO UNIVERSITY
Naoyoshi NUNOTANI JCS-JAPAN 130-10 OSAKA UNIVERSITY
Takahisa SHIRAISHI JCS-JAPAN 130-8 Tokyo Institute of Technology
Takahiko KAWAGUCHI Shizuoka University
Hitoshi INOKAWA SOJO UNIVERSITY
Yuki SUGIURA JCS-JAPAN 130-8 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Koichiro UEDA Gakushuin University
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Nobuyuki KOBAYASHI
Takaaki KOIZUMI
Yukinobu YURA
Yuuki FUJITA
NGK INSULATORS, LTD.
Hisashi KOZUKA*1
Yasuyuki OKIMURA*1
Kazushige OHBAYASHI*2
*1NGK SPARK PLUG CO., LTD.
*2NGK SPARK PLUG CO., LTD.(previous affiliation)
Kazuaki OYA
Toyoyuki TERANISHI
Yoko MIYAMOTO
Yohei SHIMOKAWA
Nippon Sheet Glass Co., Ltd
Hisao INOKUMA
Tuyoshi OTUKA
Jun OKAWA
AGC Inc.
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Hayato SEKI TOSHIBA CORPORATION
Yoshimasa MATSUSHITA Nippon Electric Glass Co., Ltd.,
Tomoyasu USUI Murata Manufacturing Co., Ltd.
Yumi INAGAKI Toyota Central R&D Labs., Inc.
Yoshimi NAKATA JFE MINERAL Co., LTD.

75th(FY2020)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Yuji AKIMOTO SHOEI CHEMICAL INC.
Kiyoshi ITATANI Sophia University
Yutaka KAGAWA Tokyo University of Technology
Hisao SUZUKI Shizuoka University
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Minoru OSADA JCS-JAPAN 131-11 Nagoya University
Masato MACHIDA JCS-JAPAN 129-5 Kumamoto University
Hiroaki TAKEDA Saitama University
Masanobu NAKAYAMA JCS-JAPAN 129-6 Nagoya Institute of Technology
Shinji TAMURA 論文誌129-11 OSAKA UNIVERSITY
Takanori KIGUCHI TOHOKU UNIVERSITY
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Jeorge HASEGAWA JCS-JAPAN 129-5 Nagoya University
Tomoyo GOTO JCS-JAPAN 130-1 OSAKA UNIVERSITY
Kengo OKA JCS-JAPAN 129-9 KINDAI UNIVERSITY
Yohei ONODERA JCS-JAPAN 130-8 Kyoto University
Manabu HAGIWARA JCS-JAPAN 129-8 Keio University
Go OKADA JCS-JAPAN 129-7 Kanazawa Institute of Technology
Akihiro SHIMAMURA JCS-JAPAN 130-2 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Hiromichi HAYASHI
Tomoshi KUMAZAWA
NORITAKE CO.,LIMITED
Norikazu FUJIHIRA*1
Takahito NAGANO*2
Koji MURAYAMA*1
*1Murata Manufacturing Co., Ltd.
*2Fujimi Incorporated
Masataka OGAKI
Kenji NAMIKI
Hidehiro TAKAHASHI
Naoki SOETA
Hitachi High-Tech Science Corporation
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Keiichiro NAKAMURA JFE MINERAL Co., LTD.
Shyupei SUZUKI Mitsubishi Materials Corporation
Takuya AOYAGI Hitachi, Ltd.,TOHOKU UNIVERSITY
Mariko HAYASHI TOSHIBA CORPORATION
Yuki KEZUKA SHIRAISHI CENTRAL LABORATORIES CO.,LTD

74th(FY2019)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
 
Kazuyuki KAKEGAWA Chiba University(previous affiliation)
Isao TANAKA UNIVERSITY OF YAMANASHI
Masahiro NAKAGAWA NORITAKE CO.,LIMITED(previous affiliation)
Shigeru YAMAMOTO Nippon Electric Glass Co.,Ltd.
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
 
Michitaka OHTAKI Kyushu University
Satoshi YOSHIDA JCS-JAPAN 128-7 The University of Shiga Prefecture
Mamoru AIZAWA JCS-JAPAN 128-12 Meiji University
Rong Jun XIE JCS-JAPAN 128-10 Xiamen University
Masanori KIKUCHI JCS-JAPAN 128-8 National Institute for Materials Science (NIMS)
Yoshitake MASUDA JCS-JAPAN 128-10 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Yuki YAMAGUCHI JCS-JAPAN 128-10 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Kengi OKADA JCS-JAPAN 128-9 Osaka Prefecture University
Sungho LEE JCS-JAPAN 128-7 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Takuma TAKAHASHI JCS-JAPAN 128-10 Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
 
Tasuku MATUMOTO
Suguru KODAMA
Michio SUZUKI
NGK INSULATORS, LTD.
Yoshio UMAYAHARA
Shunsuke FUJITA
Tadahito FURUYAMA
Masaru IWAO
Nippon Electric Glass Co.,Ltd.
Ryuichi KUGA*1
Hiroshi HIRAO*1
Kazunobu NITO*2
Etuo SAKAI*3
*1TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
*2DC CO.,LTD.
*3Tokyo Institute of Technology
Toshihiko KUBO
Yoshinobu AOYAGI
Shigehiro ARITA
DAIKEN CHEMICAL
Tetsuji IRIE
Nana SATO
Takayuki KIMURA
Yosuke SUGIHARA
AGC Inc.
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Kazuyoshi IZAWA KYOCERA Corporation

73th(FY2018)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Hidehiko KOBAYASHI Saitama University
Yuichi KOBAYASHI Aichi Institute of Technology
Tsuneharu Nitta Panasonic Corporation
Mitsutaka HATTORI LIXIL Group Corporation
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Naoya SHIBATA JCS-JAPAN 127-10 The University of Tokyo
Akitoshi HAYASHI Osaka Prefecture University
Takashi TANIGUCHI JCS-JAPAN 128-9 National Institute for Materials Science
Kunio ISHIKAWA JCS-JAPAN 127-9 Kyushu University
Yuji NOGUCHI JCS-JAPAN 129-6 The University of Tokyo
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Yuuki KITANAKA The University of Tokyo
Akifumi MATSUDA Tokyo Institute of Technology
Masahiro SHIMIZU JCS-JAPAN 127-8 Kyoto University
Taishi YOKOI JCS-JAPAN 127-10 Japan Fine Ceramics Center
Shintaro UENO University of Yamanashi
Kunimitsu KATAOKA JCS-JAPAN 128-1 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Hideyuki EMOTO
Keita KOBAYASHI
Tomohiro NOMIYAMA
Ryouji INABA
Denka Company Limited
Chihiro SAKAI Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
Mitsuhito SUWA
Toshiyasu HIBINO
Yoshinori MATOBA
Keiichi UCHIDA
Toray Industries, Inc.
Tohru NAGAI
Wataru ITO
Hitoshi DOHNOMAE
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
Yoshiko HIGASHI*1
Eiichi KOGA*2
*1Automotive & Industrial Systems Companiy, Panasonic Co., Ltd.,
*2Panasonic Co., Ltd.,
Yumi FUKUDA*1
Iwao MITSUISHI*1
Keiko ALBESSARD*1
Naotoshi MATSUDA*2
*1Toshiba Corporation
*2Toshiba Materials Co., Ltd.
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Haruko HORIGUCHI Nippon Sheet Glass Company, Limited
Hideo YAMAUCHI Nippon Electric Glass Co., Ltd.,

72th(FY2017)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Akira OKADA Nagaoka University of Technology(previous affiliation)
Hiroaki SAKAI NGK INSULATORS,LTD.(previous affiliation)
Toru SHIMAMORI NGK SPARK PLUG CO.,LTD.
Chiaki NAKAYAMA TOTO LTD.(previous affiliation)
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Akihiko KUDO Tokyo University of Science
Kengo SHIMANOE Kengo SHIMANOE
Woosuck SHIN JCS-JAPAN 127-2 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Tetsuo Tsuchiya JCS-JAPAN 126-11 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Atsushi NAKAHIRA Osaka Prefecture University
Hideki HYUGA JCS-JAPAN 126-12 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Koji FUJITA Kyoto University
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Masaki KAKIAGE JCS-JAPAN 126-8 Shinshu University
Atsushi SAKUDA JCS-JAPAN 126-9 Osaka Prefecture University
Kenji SHINOZAKI JCS-JAPAN 126-9 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Takao SHIMIZU JCS-JAPAN 126-9 Tokyo Institute of Technology
Kotaro FUJII JCS-JAPAN 126-10 Tokyo Institute of Technology
Sayaka YANAGIDA JCS-JAPAN 126-9 University of Yamanashi
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Takashi AOKI
Shuji UEDA
Tomoo NAKAMURA
NGK Insulators, Ltd.
Nobuaki KAMOCHI Saga Ceramics Research Laboratory
Takeshi KUMAZAWA*1
Ayumi MATSUOKA*1
Yu-ichi YOSHIZAWA*2
*1Mino Ceramic Co., LTD.
*2National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Takuya SUZUKI*1
Hisao OHNISHI*2
Atsushi NONAKA*2
Naoyoshi MURATA*1
*1Fuji Electric Co., Ltd.
*2Osaka Gas Co., Ltd.
Iwao NODA
Kazumasa NISHIMURA
Mikio IWAMOTO
KYOCERA Corporation
Katsumi Fujimoto
Kosuke Shiratsuyu
Hironari Yamamoto
Akihiro Mitani
Murata Manufacturing Co., Ltd.
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Doi TOSHIHIRO Mitsubishi Materials Corporation
Hideto YAMADA NGK SPARK PLUG CO., LTD.
Makoto YOSHIOKA Murata Manufacturing Co., Ltd.

71th(FY2016)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Hirotaka OGAWA Meijo University
Seiji KATO YAMAKA CLAY MATERIAL CORPORATION
Hisayoshi TORATANI HOYA CORPORATION (previous affiliation)
Takayoshi MIZUTANI NGK INSULATORS,LTD. (previous affiliation)
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Masakazu KAWASHITA JCS-JAPAN 126-1 Tohoku University
Shinji KOHARA JCS-JAPAN 125-11 National Institute for Materials Science
Junichi TATAMI Yokohama National University
Yoshinobu FUJISHIRO JCS-JAPAN 125-12 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Katsuyuki MASTUNAGA JCS-JAPAN 125-9 Nagoya University
Minoru MIZUHATA JCS-JAPAN 130-9 Kobe University
Naoki WAKIYA JCS-JAPAN 125-12 Shizuoka University
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Motoyuki IIJIMA JCS-JAPAN 125-8 Yokohama National University
Takayoshi KATASE JCS-JAPAN 125-8 Hokkaido University
Yumiko KATAYAMA JCS-JAPAN 125-11 Tokyo Institute of Technology
Hirokazu KATSUI JCS-JAPAN 126-6 Tohoku University
Takashi TERANISHI JCS-JAPAN 125-7 Okayama University
Yasuaki TOKUDOME JCS-JAPAN 125-8 Osaka Prefecture University
Akira MIURA JCS-JAPAN 125-7 Hokkaido University
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Dai KUSANO
Gen TANABE
Keisuke TANABE
Japan Fine Ceramics Co., Ltd.
Yasumasa NAKAO
Shuichi AKADA
Takamitsu YAMATO
Jiro MIYAMOTO
ASAHI GLASS Co., Ltd.
Yoshinori HASEGAWA Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Taiichiro MORI*1
Kazuto TABARA*2
Kenji YAMAMOTO*1
Katsuichi MIYAGUCHI*1
*1Denka Co., Ltd.
*2Denka Chemicals G.m.b.H
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Keiichi HATANO TAIYO YUDEN CO., LTD.
Yuji HOTTA Kuraray Co., Ltd.
◆CerSJ Awards for career achievements in ceramic science and technology
Makoto TERASAKI Saga Ceramics Research Laboratory

70th(FY2015)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Shinichi INUI ASAHI GLASS Co., Ltd.(previous affiliation)
Kenji OGAWA TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
Etsuo SAKAI Tokyo Institute of Technology
Michihiro MURATA Murata Manufacturing Co., Ltd.(previous affiliation)
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Kei INUMARU JCS-JAPAN 124-10 Hiroshima University
Satoshi KITAOKA JCS-JAPAN 124-10 Japan Fine Ceramics Center
Tohru SEKINO Osaka University
Isao TANAKA JCS-JAPAN 124-8 Kyoto University
Hiroshi MASUMOTO Tohoku University
Tetsuji YANO Tokyo Institute of Technology
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Go KAWAMURA JCS-JAPAN 124-7 Toyohashi University of Technology
Tetsuo KISHI JCS-JAPAN 126-7 Tokyo Institute of Technology
Makoto KOBAYASHI JCS-JAPAN 124-9 Tohoku University
Yoshihiro TSUJIMOTO JCS-JAPAN 126-8 National Institute for Materials Science
Koichiro HAYASHI JCS-JAPAN 124-9 Nagoya University
Saburo HOSOKAWA JCS-JAPAN 124-9 Kyoto University
Ken-ichi MIMURA JCS-JAPAN 124-9 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
WAN Chunlei JCS-JAPAN 130-2 Tsinghua University
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Toshitaka TANABE*1
Naoki TAKAHASHI*1
Takeshi NOBUKAWA*2
Akiya CHIBA*3
*1Toyota Central R&D Labs., Inc.
*2Toyota Motor Corporation
*3CATALER CORPORATION
Shouichi NAKAGAWA
Takashi SHIGEHISA
KYOCERA Corporation
Koichi BANNO
Shoichiro SUZUKI
Toshikazu TAKEDA
Harunobu SANO
Murata Manufacturing Co., Ltd.
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Satoshi KURETAKE Murata Manufacturing Co., Ltd.
Makoto SHOJI DENKI KAGAKU KOGYO K.K.
Yosuke Takahashi NORITAKE CO.,LIMITED
Toshiaki FUJITA Mitsubishi Materials Corporation
Hashira YAMAMOTO Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.
◆CerSJ Awards for career achievements in ceramic science and technology
Hisao ABE Ceramic Research Center of Nagasaki
Masanari TAKAHASHI Osaka Municipal Technical Research Institute

69th(FY2014)

Name Affiliation
◆CerSJ Awards for contributions to promotion of society activities
Toshikazu KONDO Nippon Sheet Glass Co.,Ltd. (previous affiliation)
Minoru TAKAHASHI Nagoya Institute of Technology (previous affiliation)
Aichi Public University Corporation
Takeshi NOMURA TDK Corporation (previous affiliation)
Materials Laboratory of Creative Ceramics
Minoru FUKUHARA Okayama University of Science
◆CerSJ Awards for academic achievements in ceramic science and technology
Shu YIN JCS-JAPAN 123-1441 Tohoku University
Soshu KIRIHARA JCS-JAPAN 123-1441 Osaka University
Tohru SUZUKI JCS-JAPAN 28-12 National Institute for Materials Science
Yukio HINATSU JCS-JAPAN 123-1441 Hokkaido University
Koichiro FUKUDA JCS-JAPAN 123-1440 Nagoya Institute of Technology
Masayoshi FUJI JCS-JAPAN 123-1441 Nagoya Institute of Technology
Shinobu FUJIHARA JCS-JAPAN 123-1440 Keio University
◆CerSJ Awards for advancements in ceramic science and technology
Jumpei UEDA JCS-JAPAN 123-1444 Kyoto University
Hiroaki UCHIYAMA JCS-JAPAN 123-1438 Kansai University
Naoto KITAMURA JCS-JAPAN 123-1440 Tokyo University of Science
Yoshiyuki KURODA JCS-JAPAN 123-1441 Waseda University
Seisuke NAKASHIMA JCS-JAPAN 123-1443 Yokohama National University
Takayuki NAKASHIMA JCS-JAPAN 123-1441 Hokkaido University
Shintaro YASUI Tokyo Institute of Technology
◆CerSJ Awards for achievements in industrial ceramic technology
Masakatsu KIYOHARA*1
Tomokazu ITO*2
Yasutaka NITTA*1
Hironori HATONO*1
*1TOTO Ltd.
*2TOTO Fine Ceramics Ltd.
Masato WAKAMURA*1
Katsuhiro ATSUMA*2
Shuuichi DOI*1
Yasuo NAGANUMA*1
*1Fujitsu Laboratories Ltd.
*2Fujitsu Limited
*1Fujitsu Laboratories Ltd.
◆CerSJ Awards for advancements in industrial ceramic technology
Noriyuki INOUE Murata Manufacturing Co., Ltd.
◆CerSJ Awards for career achievements in ceramic science and technology
Takashi NAKAJIMA Industrial Research Center Of Shiga Prefecture
Shizuo NAKAMURA Industrial Research Institute of Ishikawa
Shuji YOSHIDA Saga Ceramics Research Laboratory

[back